Personvernerklæring for Eros Chat

Behandlingsansvarlig

Administrator er på vegne av Eros Chat behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

E-post, brukernavn, passord, IP-adresser, hva som ble skrevet/sagt, videologger fra videochatten.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne tilby god kvalitet på chattetjenestene.

Vi benytter adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om e-postadresse benyttes for adgangskontroll. Informasjon om IP-adresser og logger fra chatten kan brukes til stikkontroll for å se at våre brukere ikke bryter gjeldende lover, samt dokumentasjon dersom slike overtramp intreffer. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med våre chattetjenester.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Ved mistanke om brudd på gjeldende lover kan loggene bli utlevert til relevante myndigheter med formål granskning av lovbruddet eller dokumentasjon av forholdet.

Sletting av personopplysninger

Formålet med registreringen og verifikasjon av e-post adresse er å stoppe useriøse registreringer som utfører spamming, flooding eller annen uønsket adferd. Vi forbeholder oss derfor retten til å ikke tillate sletting av kontoer og e-post adresser som er blitt brukt til registrering. Når det er sagt, aksepterer vi at de av våre chattere som ber om å bli å bli slettet, kan få sitt ønske innvilget. Samtidig ligger det i chattens natur at det som er blitt sagt i chatterommene, lar seg ikke slette.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Administrator på eros.no, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende elektronisk til følgende adresser:

post@eros.no