Ja, det kan du. Ved registrering spør vi kun om e-post adresse. Det kan du opprette mange steder uten å oppgi hvem du er.