Tiden hadde løpt ut fra den gamle platformen. Den krevde Flash, en teknologi som hadde sine glansdager mange år siden. Utviklingen av selve chatten hadde også stoppet opp noen år siden og chatten humpet og gikk på overtid. Tiden var moden for en bedre og mer moderne platform.